Obročno plačevanje globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J

Kršitelj lahko do poteka roka za plačilo globe vloži predlog za obročno plačilo globe pri sodišču ali po poteku roka za plačilo globe pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo, to je novost, saj se predlog za obročno plačilo globe vloži na FURS in ne več pri prekrškovnemu organu,

3
951
Obročno plačevanje globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J

Obročno plačevanje globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J je spremenjeno v bistvenih delih, zato je dobro vedeti, kdaj in kako je predlog za obročno plačilo kazni in stroškov postopka potrebno vložiti. Pred uveljavitvijo sprememb (ZP-1J) smo lahko zaprosili za obročno plačilo kar na sodišču. To velja v primerih najhujših prekrškov zaradi katerih smo se znašli pred sodnikom za prekrške oz. v rednem sodnem postopku. V primerih, ki so se zaključil z izdajo plačilnega naloga ali odločbo o prekršku, pa smo to morali predlagati pri prekrškovnem organu, ki je izdal plačilni nalog ali odločbo o prekršku. Spremenjen zakon o prekrških, pa postopek za obročno plačilo v celoti ureja na novo.

Obročno plačevanje globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J

Obročno plačevanje globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J je torej v celoti spremenjeno in na novo urejeno. V plačilnem nalogu ali odločbi o prekršku se mora polek izrečene globe za prekršek določi tudi rok, v katerem mora biti plačana in ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši kot 3 mesece.

Kršitelj lahko do poteka roka za plačilo globe zaprosi za obročno plačilo globe pri sodišču ali prekrškovnemu organu, po poteku roka za plačilo globe pa pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo. FURS s sklepom določi način odplačevanja in rok plačila. Ta rok ne sme biti daljši kot 1 leto, najmanjši obrok sme znašati 20,00 EUR za fizične in odgovorne osebe, ter 200,00 EUR za pravne osebe in samostojne podjetnike. Kršitelj mora biti o možnosti in načinu predlaganja obročnega plačila opozorjen v plačilnem nalogu, odločbi oziroma sodbi, s katero mu je izrečena globa.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

Stroški postopka in sodna taksa

Sodna taksa za postopek pred sodiščem prve stopnje

  • 8111 – Izrek globe – 10 odstotkov zneska globe (najmanj 40 EUR in največ 10.000 EUR)
  • 8112 – Izrek opomina – 30,00 EUR
    8113 – Izrek vzgojnega ukrepa – 30,00 EUR
  • 8114 – Izrek ene ali več stranskih sankcij (taksa po tarifni številki 8111, 8112 ali 8113 se poviša za dodatnih) –  50,00 EUR
  • 8115 – Odpustitev globe in drugih sankcij – 20,00 EUR

Pritožba – RadarDruge spremembe Zakona o prekrških ZP-1J

Sprememba Zakona o prekrških pa prinaša veliko sprememb na področju:

3 KOMENTARJI

Napišite svoje mnenje