Razlogi za začasni odvzem vozniškega dovoljenja

Naj pogostejši razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja so težji prekrški, kot na primer Odvzem vozniškega dovoljenjaalkotest, ki je pokazal preveliko vsebnost alkohola v izdihanem zraku (več kot 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka), prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti (za več kot 30 km/h v območju za pešce, v območju umirjenega prometa ali v območju omejene hitrosti, za več kot 50 km/h na cestah v naselju, na cesti zunaj naselja, razen na avtocesti ali hitri cesti) in vožnja pod vplivom prepovedanih drog. Vse to so najpogostejši razlogi za odvzem vozniškega dovolljenja.

najpogostejši vzroki:

– prekoračitev najvišje dovoljenje hitrosti

– vožnja pod vplivom alkohola in drog…

Drugi najpogostejši razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja

je kadar voznik stori več različnih manjših prekrškov, ki imajo za posledico skupaj 18 ali več kazenskih točk.

Telesno ali duševno stanje

Voznik pa lahko začasno ostane brez vozniškega dovoljenja tudi če je zaradi telesnega ali Policija - www.policija.siduševnega stanja zmanjšana voznikova sposobnost za vožnjo, če voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju, če voznik vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v njegovo vozniško dovoljenje, če voznik prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali ne izkoristi predpisanega počitka in če je vozniško dovoljenje neveljavno.

Odvzem vozniškega dovoljenja

V primerih iz prvega in drugega odstavka pride do odvzema vozniškega dovoljenja, v teh primerih pa lahko vsak voznik predlaga vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, tako da se takoj prijavi na zdravniški pregled, ki ga mora tudi uspešno opraviti.

Sorodni članki na portalu Indigo Novice:

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

9 KOMENTARJI

Napišite svoje mnenje