Preklic preizkusne dobe – Rehabilitacijski program

Če na primer pozabite posredovati potrdilo o prijavi na rehabilitacijski program, a ga vseeno opravite. Potrebno je paziti na vse roke, ter pravočasno vložiti pritožbo, razlogi objektivne narave, to pa so ponavadi višja sila oz. razlogi na katere resnično niste mogli vplivati, ter aktivno sodelovanje v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Imate možnost obdržati vozniško.

0
727
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS)

Dokončna odločitev o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja – Preklic preizkusne dobe – Rehabilitacijski program

V postopku dokončne odločitve o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, zaradi neupoštevanja navodil sodišča o rokih za predložitev dokazila o vključitvi v rehabilitacijski program (edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice), ali za opravo le tega, lahko sodišče sklep s katerim je ugodilo predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, le tega tudi prekliče.

  1. Rok za predložitev dokazila o vključitvi v rehabilitacijski program (edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice) je 15 dni od prejema sklepa.
  2. Rok za opravo edukacijskih delavnic je do poteka preizkusne dobe (od 6 mesecev do 2 let).

Preklic preizkusne dobe, ko sodišču ne posredujete potrdila o prijavi na rehabilitacijski program – razlogi subjektivne narave

Višje sodišče v Celju je v sklepu EPVDp 82/2012 z dne 05.10.2012 zavzelo stališče, da se v primeru, ko storilec svojih obveznosti po sklepu o ugoditvi predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izpolnjuje v rokih, so zakonske posledice jasne in se s sklicevanjem na razloge subjektivne narave (povzročili so jih ljudje s svojim ravnanjem ali opustitvami – Žaberl, 2006, str. 68) za opustitev izpolnitve obveznosti tem posledicam ni mogoče izogniti.

Slednje pomeni, da je postopek zaključen in vozniško dovoljenje izgubljeno.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenjaDrugi pogojno opravičljivi razlogi pa so:

  1. Če na primer pozabite posredovati potrdilo o prijavi na rehabilitacijski program, a ga vseeno opravite. Potrebno je paziti na vse roke, ter pravočasno vložiti pritožbo,
  2. razlogi objektivne narave, to pa so ponavadi višja sila oz. razlogi na katere resnično niste mogli vplivati,
  3. ter aktivno sodelovanje v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Preklic preizkusne dobe, ko sodišču ne posredujete potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu

Višje sodišče v Ljubljani je v sklepu EPVDp 215/2012 z dne 07.12.2012 zavzelo stališče, da če storilec predloži potrdilo o opravljeni edukacijski delavnici (opravljeni v isti zadevi zaradi istega prekrška), je tako izpolnil obveznost, ki mu je bila naložena (čeprav kasneje) s sklepom o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, saj je bil dosežen namen (zakonodajalca in sodišča), da se rehabilitacijski program opravi. Vendar je potrebno povdariti, da mora rehabilitacijski program biti opravljen do konca preizkusne dobe, to je od 6 mesecev do 2 let.

 

 

Napišite svoje mnenje