Slovar pravnih izrazov, tujk, latinskih izrazov in bučk

0
395
Slovar pravnih izrazov, tujk, latinskih izrazov in bučk

Slovar pravnih izrazov, tujk, latinskih izrazov in bučk smo pripravili z namenom, da ljudem ki ne poznajo prava in pravnih pojmov olajšamo branje pravnih lepopisov, ki jih navadni ljudje brez pravne šole enostavno ne razumemo. Kljub temu, da bi morali biti zakoni, odločbe in sklepi pisani v jeziku, ki ga razumemo vsi. Seveda se to ne dogaja, saj se tako država in pravni sistem zavarujejo, da se veliko ljudi zaradi nepoznavanja prava, sploh ne odloči uveljavljati svojih pravic. Če pa že, pa imajo zaradi teh izrazov zelo oteženo delo.

Slovar pravnih izrazov, tujk, latinskih izrazov in bučk bomo neprestano dopolnjevali. Ker ne bo urejen po abecednem vrstnem redu vam priporočamo uporabo iskalnika (bližnjica na tipkovnici je – ctrl + F).

Slovar pravnih izrazov, tujk, latinskih izrazov in bučk

Konkludentno ravnanje je ravnanje, delovanje ali obnašanje, iz katerega se da zanesljivo sklepati, kakšna je pravnoposlovna volja (oz. namen) določene osebe (fizične ali pravne), čeprav ta volja ni izrecno (ustno ali pisno) izražena.

Nepoznavanje prava škodi (latinsko ignorantia iuris nocet) je pravna fikcija, da posamezniki poznajo Zakone. Če jih kršijo in se zoper njih sproži prekrškovni postopek, se ne morejo izgovarjati, da Zakona niso poznali in da niso vedeli, da delajo kaj narobe.

Napišite svoje mnenje