Nadzorstvena pritožba po ZVPSBNO (1. del)

Nadzrostvena pritožba v postopku vrnitve začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Zakon o prekrških (ZP-1) v delu, ki ureja postopek začasnega odvzema vozniškega dovoljenja v več členih navaja različne roke, ki jih ima sodišče za posredovanje odgovorv na pritože.

1
1160

Nadzrostvena pritožba po Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO)

Namen zakona je varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Zakon ureja opravljanje zadev pristojnosti sodišč in zadev iz pristojnosti ministrstva, pristojnega za pravosodje, za varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, sodno varstvo te pravice in pravično zadoščenje (odškodnino) v primerih njene kršitve.

Stranka v sodnem postopku ima pravico, da o njenih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njej v njeni, sodišče odloča sodišče brez nepotrebnega odlašanja.

Nadzrostvena pritožba v postopku vrnitve začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Zakon o prekrških (ZP-1) v delu, ki ureja postopek začasnega odvzema vozniškega dovoljenja v več členih navaja različne roke, ki jih ima sodišče za posredovanje odgovorov na pritožbe. Tako zakon navaja, da mora sodišče v roku 8 dni odgovoriti na vložen predlog za začasno odvzetega vozniškega dovoljenja s strani policije (prekrškovni organ, lahko tudi redarstvo). V primeru, da stranka v postopku vloži ugovor na predlog za začasno odvzetega vozniškega dovoljenja s strani policije, ima Višje sodišče 15 dnevni rok po prejemu spisa za posredovanje odgovora stranki.

V primeru, da pritožbo vloži prekrškovni organ, ima višje sodišče ponovno rok za odgovor 15 dni od prejema spisa.

Roki v postopku vrnitve začasno odvzetega vozniškega dovoljenja – Prednostno obravnavanje

Sodišče je v postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja vezano na zakonsko določbo Zakona o prekrških, v delu ki ureja prednostno obravnavanje, pravi da:

“Zadeve, v katerih je bilo storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo, se obravnavajo prednostno in hitro.”

Vsa sodišča v veliki meri po vsej Sloveniji sledijo tej zakonski določbi. Vendar pa se zgodi tudi, da so sodišča prezasedena, kar ima za posledico sojenje z nepotrebnim odlašanjem. V tem primeru obstaja edino pravno sredstvo – Nadzorstvena pritožba.

z vložitvijo nadzorstvene pritožbe, dosežemo da sodišče o pritožbi ali ugovoru

odloči hitreje

Nadaljevanje si preberite v novici Nadzorstvena pritožba po ZVPSBNO (2. del).

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

1 Komentar

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here