Nadzorstvena pritožba po ZVPSBNO (2. del)

Nadzrostveno pritožbo v tem postopku je smiselno vlagati predvsem kadar se vlagajo izredna pravna sredstva (zahteva za varstvo zakonitosti, pobuda...), kjer ponavadi stranka v postopku nima več veljavnega vozniškega dovoljenja.

1
757

Nadzorstvena pritožba po Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO)

Osnove informacije o pravnem sredstvu si lahko preberete v novici Nadzorstvena pritožba po ZVPSBNO (1. del)

Nadzrostvena pritožba v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Postopek se prične z izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki ga prejmete v primeru, da ste dosegli ali presegli 18 kazenskih točk. Po prejemu sklepa imate dve možnosti. Prva možnost je vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in druga možnost, da se vloži ugovor, pritožba ali druga redna in izredna pravna sredstva.

Roki v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Rok v katerem mora višje sodišče odločati pritožbi na sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja je enak, kot v postopku vrnitve začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in sicer 15 dni od prejema spisa. Enak rok ima višje sodišče v primeru pritožbe na sklep o zavrženje ali zavrnitvi predloga o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Smiselnost vlaganja nadzorstvene pritožbe v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Nadzorstveno pritožbo v tem postopku je smiselno vlagati predvsem kadar se vlagajo izredna pravna sredstva  (zahteva za varstvo zakonitosti, pobuda…), kjer po navadi stranka v postopku nima več veljavnega vozniškega dovoljenja.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

1 Komentar

Napišite svoje mnenje