Odvzem vozniškega dovoljenja po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J, ki je bil sprejet 25.04.2016 in je pričel veljati dne 07.11.2016 ne prinaša bistvenih sprememb na področju začasnega odvzema vozniškga dovoljenja. Sprememba Zakona o prekrških (ZP-1J) pa vseeno prinaša veliko novosti na področju varstva vozniškega dovoljenja, v smislu celotnega postopka, ki zajema začasni odvzem vozniškega dovoljenja in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Plačevanja glob po tretinah (1/3) ne bo

S predlogom zakona se naj nebi predlagali le represivni, ampak tudi spodbujevalni ukrepi, ki bi pozitivno vplivali oziroma spodbujali plačilno disciplino storilcev prekrškov predvsem v
hitrem postopku o prekršku (plačilni nalog, odločba o prekršku).

Novela zakona o prekrških je predvidevala dodatno boniteto in spodbudo k takojšnjemu plačilu globe (predlagana je bila prenovitev sistema t.i. polovičke) na način, da lahko kršitelj plača le 1/3 globe, če jo plača v osmih dneh od vročitve odločbe (t.j. plačilnega naloga in odločbe o prekršku) in v nadaljnjih osmih dneh 2/3 izrečene globe.

Odvzem vozniškega dovoljenja po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J

Odvzem vozniškega dovoljenja po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J, tako v delu, ki se nanaša na začasno odvzem vozniškega dovoljenja prinaša veliko novosti, skoraj pri vseh postopkih, ki tečejo vzporedno. Torej od takrat ko ste prekršek storili do takrat ko začne teči preizkusna doba in vam je sodišče vrnilo vozniško dovoljenje, vendar pod določenimi pogoji.

Novost pri izvajanju Zakona o prekrških je zaslišanje obdolženca v postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. V ta namen smo za vas pripravili tudi članek “Odvzem vozniškega dovoljenja – Priprava na zaslišanje“, ki vam bo v pomoč v kolikor boste morali na takšno zaslišanje.

Druge spremembe Zakona o prekrških ZP-1J

Sprememba Zakona o prekrških pa prinaša veliko sprememb na področju:

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here