Seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti za kontrolni zdravstveni pregled mora opraviti voznik, kateremu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali mu je bila izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti je težko najti na spletu, zato smo se odločili, da ga objavimo tudi na naši spletni strani.

Uporabne novice:

Več o kontrolnem zdravstvenem pregledu si lahko preberete v novici Kontrolni zdravstveni pregledi, OBVESTILO VOZNIKOM. Kako se pripraviti na kontrolni zdravstveni pregled smo podrobneje opisali v novicah Razstrupljanje telesa – MarihuanaRazstrupljanje telesa z štirimi dopolnjujočimi metodami in Razstrupljanje telesa ali detoksikacija. Z zdravstvenim pregledom pa si lahko tudi predhodno zmanjšate število kazenskih točk, kar smo podrobneje opisali v novici Kako znižati število kazenskih točk.

Tokrat objavljamo seznam zdravstvenih ustanov, kjer lahko opravite kontrolni zdravstveni pregled in zdravstveni pregled s svetovanjem s katerim lahko enkrat v obdobju 3 let izbrišete 4 kazenske točke.

Seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti

Zveste bralce pozivamo, da objavijo svoja mnenja o posameznem zdravstvenem domu spodaj pod komentarji.

Pristojno ministrstvo že 4 leta ni izdalo prenovljenega seznama pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, zato je kvaliteta tega članka odvisna predvsem od vas, naših zvestih bralcev.

Hvala!

Informacije o lokacijah, kjer se izvajajo kontrolni pregledi voznikov.

1. Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje

Zadnji popravki: 01.02.2018

Preglede opravljajo na naslednjih lokacijah:

 • ZD Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel.: 03 543 40 00
  • Žitko Mastnak Miljana dr.med.spec., Tel.: 03 543 44 03, Čakalna doba: cca.: 7 dni, Čas pregleda 3,5 ure, Strošek od 58,00 EUR do 130,00 EUR, OPOMBE: Prijazno osebje, čakalna doba 7 do 14 dni, bogovi v belem sprejemajo naročila samo od 8.00 do 10.00 ure
  • Čajavec Rudi, dr.med., Tel.: 03 543 44 03,  OPOMBE: Prijazno osebje, čakalna doba 7 do 14 dni, bogovi v belem sprejemajo naročila samo od 8.00 do 10.00 ur, Čas pregleda 3,5 ure, Strošek od 58,00 EUR do 130,00 EUR,
 • ZD Celje, ZP Štore, Kozjanskega odreda 2, 3220 Štore, Tel.: 03 78 02 314, E-pošta: md.store@zd-celje.si
  • Nikolić Lebič Nina, dr.med., spec. medicine dela prometa in športa, Tel.: 03 78 02 314, E-pošta: nina.nikolic-lebic@zd-celje.si, OPOMBE: Naročanje med 12.00 in 14.30 uro ali prek E-pošte,

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

2. Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Zadnji popravki: 23.10.2018

Preglede opravljajo na naslednjih lokacijah:

 • Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara cesta 10, Škofja Loka, tel. 04 502 00 45, OPOMBE: Zdravstveni dom z najboljšo oceno strank (10) – TRENUTNO NE OBRATUJE !!
 • Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj, OPOMBE: Neprijazno osebje, zdravniki zelo komplicirano, ČAKALNA DOBA JE 2 MESEC
 • Zdravstveni dom Jesenice, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, tel. 04 586 81 46, OPOMBE: Neprijazno osebje, zdravniki zelo komplicirajo
  • Branimir Čeh, dr.med. spec. med. dela, prometa in športa, Tel.: 04 586 81 46, E-naslov: dmd@zd-jesenice.si, OPOMBE: zdravniki zelo zakomplicirajo, čakalna doba 1 mesec, pošiljajo na dodatne preglede, radi predpišejo psihosocilane delavnice namesto edukacijski delavnic, ne priporočamo
  • Tatjana Črv, dr.med.spec.med. dela, prometa in športa, Tel.: 04 586 81 46, E-naslov: dmd@zd-jesenice.si, OPOMBE: čakalna doba 1 mesec,

3. Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Zadnji popravki: 28.11.2017

Preglede opravljajo na naslednjih lokacijah:

 • ZD Ljubljana Center, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, tel. 01 472 37 48
  • mag. ALENKA LESTAN dr. med. spec., Tel.: 01 472 37 56, 01 472 37 48 E-naslov: narocanje.alenka.lestan@zd-lj.si, OPOMBE: čakalna doba 1 – 2 meseca
 • ZD Ljubljana – Moste – Polje, PE Fužine, Preglov trg 14, 1000 Ljubljana, tel. 01 547 28 45
 • ZD Ljubljana – Šiška, Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01 581 53 32; OPOMBE : Čakalna doba je 1 – 2 meseca, neprijazno osebje
 • ZD Ljubljana – Vič Rudnik, Šestova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01 200 45 38

4. ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chendgdujska cesta 25, 1260 Ljubljana

Zadnji popravki: 28.11.2017

 • Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 01 585 51 00
  • Ambulanta Marolt Savič Andreja, dr.med., spec. MDPŠ, tel.: / , OPOMBE: Najkrajše čakalne dobe v Ljubljani, zavlačujejo postopke zdravniškega pregleda z dodatnimi pregledi, posledično je pregled dražji in lahko dolgo traja, NE PRIPOROČAMO

5. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Sodna ulica 13, 2000 Maribor

Zadnji popravki: 29.08.2017

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na naslednjih lokacijah:

 • Sodna ulica 13, 2000 Maribor II in III, tel.: 02 228 62 00 (centrala), kontrolni zdravniški pregledi 02 228 62 44 (direktna številka), OPOMBE: hiter odgovor na cetrali in direktni številki
  • Ambulanta Miran BECNER, dr. med., spec., tel.: 02 22 86 245
  • Ambulanta Rozana TRBUŠIČ, dr. med., spec., tel.: 02 23 56 688, OPOMBE: ni pripomb, čakalna doba 3. tedne
 • Tezno Ptujska 184, 2000 Maribor,
  • Ambulanta 1, Veroslave MRĐA, dr. med., spec., OPOMBE: izjemno slaba odzivnost pri naročanju, zavlačujejo postopek zdravniškega pregleda, posledično je pregled dražji in dolgo traja, NE PRIPOROČAMO
 • Stadionska 4, 2342 Ruše
  • Ambulanta 2, Kulenović Alem, dr. med., spec., tel.: 02 333 31 44, Mob.: 030 636 329, OPOMBE: delajo samo ob torkih in sredah

6. Zdravstveni dom Osnovno zdravstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica

Zadnji popravki: 29.08.2017

 • Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 05 33 83 200
  • Ambulanta DUNJA BRATINA, dr. med., tel. 05 33 83 210, E-naslov: Medicina.dela@zd-go.si, OPOMBE: čakalna doba 1 – 2 meseca, najbolj neprijazno osebje

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

7. Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ob suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Zadnji popravki: 03.07.2018

 • Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 02 8705 200
  • mag. Stanislav PUŠNIK, dr.med.spec., Tel.: 02 870 52 63, OPOMBE: čakalna doba 3. tedne
   • Monika FERLEŽ, sms – Medicinska sestra je skrajno neodzivna. Za prijavo na kontrolni zdravniški pregled smo jo pri preverjanju navedb naših bralcev morali poklicati kar 14x da se je gospa sploh oglasila. Prav tako je skrajno neprijazna, nepoučena o delu, ki ga opravlja. Gospa za naročilo zahteva branje delov sklepa, ki ste ga prejeli s strani sodišča. Zaradi vsesplošnega slabega mnenja naših strank o delu zdravstvenih delavcev pri kontrolnih zdravniških pregledih smo se odločili, da bomo zaradi 5. odstavka 85. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1), ki pravi, da mora vsaka oseba kontrolni zdravstveni pregled opraviti pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, na območju katerega ima oseba stalno oziroma začasno prebivališče, vložili za vsako stranko, ki bo to želela Ustavno pritožbo. Ta člen je v nasprotju z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP) in sicer z 40. členom (pravica do drugega mnenja), 9. členom Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti in ustavno kršene človekove pravice – neenakost pred zakonom (kršitev Ustave RS člen 14. člen) predvsem vsem, ki spadajo v območje Ljubljane, Nove Gorice in Kopra.

8. Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

 • Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 02 534 13 00, OPOMBE: zdravstveni dom z drugo najboljšo oceno (9), zdravniško spričevalo izdajo isti dan
  • Stjepan Z. Radić, dr.med.,spec.med.dela, prometa in športa, Tel.: 02 534 13 23, OPOMBE: čakalna doba 3 – 4 tedne

9. Zdravstveni dom Koper, Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

Zadnji popravki: 15.10.2018

 • Preglede opravljajo v Dispanzer medicine dela prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel.: 05 66 47 355, OPOMBE: naročila sprejemajo samo med med 12.00 in 13.00 uro, čakalna doba 1 mesec,
  • Ambulanta 1, Oskar Renko, dr.med., spec.med.dela prom.in športa, Tel.: 05 6647 346,
  • Ambulanta 2, Jadran Kleibencetl, dr.med.,spec.med.dela prom.in športa, Tel.: 05 6647 344,

10. Aristotel zdravstveni center d.o.o., Ilije Gregorčiča 18a, 8270 Krško

Zadnji popravki: 11.01.2017

Preglede opravljajo na naslednjih lokacijah:

 • PE Novo mesto, Gubčeva 22, 8000 Novo mesto, tel.07 33 15 293, OPOMBE: ni pripomb, javljeno da imajo kratke čakalne dobe

1 Komentar

 1. […] Voznik, ki je kazenske točke prejel zaradi vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih snovi, se lahko udeleži programa samo na podlagi napotila Ministrstva za pravosodje, sodišča ali zdravnika, na podlagi opravljenega zdravstvenega pregleda s svetovanjem, pa je prav tako možno enkrat v 3 letih izbrisati 4 kazenske točke. Potrdilo morate sodišču predložiti v roku 3 mesecev, sicer potrdilo ni več veljavno. Seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kjer lahko opravite zdravstveni pregled s svetovanjem najdete v novici Seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. […]

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here