Začasni zaseg motornega vozila s strani policije

Začasni zaseg motornega vozila s strani policije je možen na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki pravi da lahko policist zaseže vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi prekrška in so izpolnjeni pogoji. Vozilo je možno zahtevati nazaj, vendar je uspešnost postopka zelo odvisna od tega, kateri sodnik prevzame vaš primer in če ima dober dan. Velikokrat se namreč zgodi, da brez dobre strokovne pomoči, vozila ne boste več videli.

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenjaPreberi si tudi:

  • Odvzem vozila tretjemu, osebi, ki ni lastnik vozila – Vrhovno sodišče v Celju poudarja da ZP-1 pri določanju sankcij, kot je odvzem motornega vozila predvideva predvsem preventivni učinek, ki je v tem, da se storilce odvrne od bodočih podobnih kršitev.
  • Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila – Vožnja brez vozniškega dovoljenja je prepovedana vsem udeležencem prometa, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije, ki jo vozi in ne vozi v nasprotju z omejitvami, vpisanimi v vozniškem dovoljenju. To pomeni, da je dopolnil predpisano starost za vožnjo vozil, je telesno in duševno zmožen za vožnjo vozil in da ne uporablja vozniško dovoljenje, namesto katerega je izdan dvojnik.
  • Kje so shranjena zasežena vozila s strani policije? – Tu boste našli spisek lokacij, kjer sodišča hranijo zasežena vozila, ki jih policija zaseže zaradi storjenih hujših prekrškov.

Pogoji za zaseg motornega vozila

Če je bil voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:

–  prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h
–  prekoračitve hitrosti v naselju za več kot 30 km/h,
–  prekoračitve hitrosti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
–  prekoračitve hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
–  vožnje pod vplivom alkohola,
–  vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ali
–  odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Če se storilcu izvršuje kazen prepovedi vožnje vozila;

– če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje,
če je storilec kljub prepovedi nadaljuje vožnjo;
vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Zaseženo motorno vozilo policija odda pooblaščencu

Zaseženo motorno vozilo policija odda pooblaščencu, ter hkrati odvzame registrske tablice vozila in jih pošlje upravni enoti. Upravna enota podatek o zasegu vozila vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila pa lastniku ta vpis izbriše. Na potrdilu o zasegu predmetov mora biti izpolnjeno kaj vse se je zaseglo, ter kam je bilo vozilo odpeljano.

Vabilo, obdolžilni predlog in odredba o zasegu vozila

Po tem ko policija opravi svoje delo, vse ugotovitve skupaj z vsemi dokumenti posreduje na sodišče. Sodišče potem ponavadi kršitelju pošlje vabilo, obdolžilni predlog in odredbo o zasegu vozila. Vendar so postopki na različnih sodiščih in pri različnih sodnikih lahko drugačni. Nekateri izdajo le vabilo in obdolžilni predlog. V tem primeru je potrebno vozilo zahtevati na zaslišanju. Izjavo morata podati tako lastnik, kot kršitelj oz. če je kršitelj tudi lastnik samo on. Na zaslišanje je potrebno priti pripravljen, saj če se na zaslišanju ne boste izkazali oz ne boste bili pripravljeni, vam lahko sodišče na podlagi vaših nepravih izjav lahko odvzame vozilo, ki ga bo v nadaljnjem postopku bistveno teže zahtevati s pravnimi sredstvi, kot sta ugovor ali pritožba.

Izdelava Pritožbe

Odredba o zasegu vozila

Velikokrat pa se zgodi da sodnik pravilno vodi postopek o odvzemu vozila in po prejemu policijske dokumentacije izdajo vabilo, obdolžilni predlog in odredbo o zasegu vozila. To je namreč edini pravi postopek, saj lahko le na odredbo o zasegu vozila vložite v 3 dni od prejema odredbe ugovor s katerim zahtevate vozilo nazaj. V takšnem postopku se ponavadi vse skupaj prej zaključi in vam sodišče dokaj hitro izda odredbo o vrnitvi začasno zaseženega vozila. tudi tukaj je zelo pomembno, da ste vložil dobro napisan ugovor, podprt z dokazi in pravimi trditvami, saj bo od tega odvisen uspeh ugovora.

Zahteva za izročitev začasno zaseženega vozila

Sodišče vozilo vrne lastniku tudi po uradni dolžnosti, če je odpravljen razlog zaradi katerega je bilo vozilo začasno odvzeto.

Sorodni članki na portalu Indigo Novice:

5 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here