Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, Kokain in Metaboliti so zadnje čase vse pogostejša tema različnih razprav. Vožnja pod vplivom kokaina je seveda strogo prepovedana in sankcionirana z globo 1.200,00 EUR in izrekom stranske sankcije 18 kazenskih točk, ki pa ima za posledico najprej začasni odvzem vozniškega dovoljenja in kasneje prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Preberite si tudi:

  • Odvzem vozniškega dovoljenja – Naj pogostejši razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja so težji prekrški, kot na primer alkotest, ki je pokazal preveliko vsebnost alkohola v izdihanem zraku, ter vožnja pod vplivom drog.
  • Odvzem vozniškega dovoljenja – Možnosti za uspeh – Izjemno pomembno je da se vsi predlogi vložijo pravočasno, saj voznik v primeru, da rok zamudi, lahko izgubi vse pravne možnosti, ki mu jih zakon omogoča. Predlog mora biti kvalitetno napisan…
  • Odvzem vozniške in postopek vrnitve – Po prejemu sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ali prejemu sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, se morate prijaviti na zdravniški pregled…

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom Kokaina in Metabolitiov

Sodno izvedeniška stroka je pojasnila povezavo med kokainom in njegovimi metaboliti metilekgonin in benzoilekgonin. Kokain je alkaloid, ki ga pridobivajo iz listov rastline koka (Erythroxylon coca) in se na tržišču pojavlja v obliki baze ali hidroklorida. Kokain deluje stimulativno na osrednji živčni sistem. Glavni metabolit kokaina je benzoilekgonin, v manjši meri pa nastaneta metilekgonin in ekgonin. Vsi trije našteti metaboliti so farmakološko neaktivni. Kokain ima kratko razpolovno dobo, okoli ene ure, zato ga je mogoče v krvi zaznati približno 4 do 6 ur po uživanju, pri večjih dozah tudi do 12 ur. Benzoilekgonin ima daljšo razpolovno dobo od kokaina (okoli 6 h) in se pojavlja v krvi tudi do 48 ur po uživanju. Razpolovna doba metilekgonina je okoli 4 h.

Kromatografska metoda z masnospektrometrično detekcijo

V obravnavnem primeru je bila za preiskavo krvi uporabljena kromatografska (Kromatografija) metoda z masnospektrometricno detekcijo (GC-MS, LC-MS/MS), ki omogoča zanesljivo identifikacijo prisotnih substanc na osnovi njihovih tipičnih masnih spektrov in značilnih retencijskih časov. Prisotnost metilekgonina in benzoilekgonina v krvi je torej mogoče izključno pripisati uživanju droge kokain.

Preberite si tudi:

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, Kokain in Metaboliti

V obravnavanem primeru torej ni dvoma o tem, da je obdolženi užival kokain, ni pa mogoče ugotoviti, ali je bil kokain prisoten v krvi obdolženega v času vožnje oz. v času policijske kontrole. Razlog temu je kratka razpolovna doba kokaina in dolg časovni interval med dogodkom in odvzemom krvi, kar tri ure in 9 min. Interval je dovolj dolg, da bi se lahko koncentracija kokaina v krvi že znižala pod rutinsko mejo zaznave kromatografskih metod. Torej možnosti prisotnosti kokaina v krvi v času prometne kontrole ni mogoče izključiti, niti jo je mogoče zanesljivo potrditi. V kolikor obdolženi ni redni uživalec kokaina in ga je uporabil enkratno, pa je iz prisotnosti metabolitov v krvi mogoče sklepati, da se je to zgodilo v zadnjem dnevu.

Sodna praksa – Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, Kokain in Metaboliti

Zakon o pravilih cestnega prometa vzpostavlja zakonsko domnevo, da je pod vplivom mamil voznik, pri katerem se s strokovnim pregledom ugotovi prisotnost takih snovi v organizmu. Vendar pa zgolj dokaz prisotnosti metabolita kokaina, kot je benzoilekgonin v urinu, ne more biti merilo za ocenjevanje zmanjšane sposobnosti obdolženca za vožnjo v času, ko so ga policisti na cesti ustavili.

Splošno znano je namreč, da se mamila (odvisno od vrste, načina vnosa v telo, količine, pogostosti jemanja) zadržujejo v organizmu še dolgo po zaužitju, tudi po času, ko njihov učinek že izzveni. Kot je bilo že večkrat povedano v podobnih primerih, prisotnost teh snovi ali njihovih metabolitov v urinu dokazuje le uživanje določene vrste mamila ali zdravila v nekem času in prisotnosti teh snovi v urinu ni mogoče vedno povezovati z zmanjšanjem psihofizičnih sposobnosti za vožnjo. Šele prisotnost takšnih snovi v krvi je lahko zanesljiv dokaz, da je oseba pod njihovim vplivom.

Predlog za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo

Rešitev za vaše začasno odvzeto vozniško dovoljenje je strokovni pregled in sodno izvedeniško mnenje

Rešitev za vaše začasno odvzeto vozniško dovoljenje je strokovni pregled in sodno izvedeniško mnenje. Tako predlagamo vsem voznikom, ki so uživali droge ali zdravila in niso več pod njihovim vplivom, da se odločijo za strokovni pregled. Na podlagi rezultatov toksikološke preiskave, pa se potem lahko odločite ali boste zahtevali tudi sodno izvedeniško mnenje ali ne. Torej če toksikološka preiskava pokaže, da ste imeli v telesu le metabolite določene droge in ne same droge, imate realne možnosti, da se postopek proti vam ustavi.

V obravnavani zadevi izvedenstvo, ki bi na podlagi rezultatov opravljene toksikološke analize lahko potrdilo ali ovrglo trditev, da je obdolženec vozil pod vplivom prepovedane droge in psihoaktivnega zdravila, ni bilo odrejeno. Glede na to, da takšnega predloga s strani policije pred sodiščem prve stopnje ni bilo, ga ob odločanju o pritožbi tudi ni mogoče odrediti.

Predlog za obročno plačilo globe

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, Kokain in Metaboliti (Viri):

  • Sodno izvedeniško mnenje AK/2018 (Alen K.) z dne 18.02.2018
  • Višje sodišče v Kopru, VSK0004464

Preberite si tudi:

  • Kazen, globa za joint, konopljo, marihuano – Vse kar morate vedeti! V članku želimo širšemu občinstvu predstaviti prekrškovni, kazenski in pravni pogled posedovanja manjše količine droge za lastno rabo. Kako poteka postopek, kakšne so kazni in kakšna so dejanja policije, kaj je sprejemljivo in kaj ni, kaj policisti smejo in kaj ne, ter kljub temu počnejo.
  • Kako se izogniti policijski kontroli DELUJE 100% – Dejstvo je da je Slovenija policijska država in večina Slovencev že ve, da na cesto le če je nujno potrebno, saj so policaji vedno in povsod. Z vožnjo po dnevi v kolikor spoštujete cestno prometne predpise, najverjetneje ne boste imeli težav. Popolnoma drugače je z vožnjo v večernih urah in ponoči.

Sorodni članki na portalu Indigo Novice:

Zahteva za izročitev začasno zaseženega vozila

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here