Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške)

Odvzem vozniškega dovoljenja za seboj prinese tudi tudi dodatne stroške t.i. stroške postopka oz. sodno takso, ki je urejena v Zakonu o sodnih taksah v poglavju Posebne takse v postopku o prekrških.

0
586
Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške)
Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške)

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške) se praviloma vloži skupaj s predlogom za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in s predlogom za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške) se lahko vloži tudi kasneje, vendar se s tem samo zavlačuje postopek po nepotrebnem, ter višajo stroški sodišča.

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške)

O stroških postopka oz. drugače rečeno sodni taksi v postopku vrnitve začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja smo se razpisali že v članku “Odvzem vozniškega dovoljenja, sodna taksa“, ki vam ga tudi priporočamo prebrati, saj zajema osnove in v članku “Prekrški, Sodna taksa, Strošek postopka“, kjer smo opisali tudi nekaj o oprostitvi plačila stroškov postopka oz. sodne takse.

Oprostitev plačila stroškov postopka; Sklep in plačilni nalog

Sodišče za oprostitev plačila stroškov postopka oz. sodne takse izda samostojen sklep ali vas oprosti plačila stroškov postopka v drugem sklepu ali odločbi, ki jo prejmete kot odgovor na vašo vlogo (predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja).

Rok za vložitev predloga za oprostitev plačila stroškov postopka

Sodišče oprostiti kršitelja povrnitve stroškov postopka, razen nagrade in potrebnih izdatkov zagovornika. Kadar se te okoliščine ugotovijo po izdaji odločitve o stroških, sme sodišče na predlog obdolženca s posebnim sklepom oprostiti obdolženca povrnitve stroškov prekrškovnega postopka. Predlog lahko kršitelj vloži najpozneje do izteka roka za plačilo globe.

Pomembno obvestilo za tiste, ki so vam odpustili plačilo stroškov postopka:

to se pri nas dogaja pogosto!

skranjujte sklepe in odločbe

Pri tem postopku vas opozarjamo, da kadar prejmete sklep o oprostitvi plačila stroškov postopka oz. sodne takse, vam takse ni potrebno plačati. Svetujemo vam, da si te dokumente shranite. Glede na to, da vam lahko skupaj s sklepom o oprostitvi plačila stroškov postopka, izdajo in pošljejo tudi plačilni nalog. V takšnem primeru se vam lahko v naslednjih 5 letih zgodi, da boste s strani FURS-a prejeli izvršbo za stroške postopška oz. sodbno takso. Takrat boste te dokumente potrebovali, da boste FURS-u dokazali, da zneska niste dolžni plačati.

Kako se izogniti policijski kontroli DELUJE 100%
Kako se izogniti policijski kontroli DELUJE 100%

Zakon sodnih taksah

  • 8111 – Izrek globe – 10 odstotkov zneska globe (najmanj 40 EUR in največ 10.000 EUR)
  • 8112 – Izrek opomina – 30,00 EUR
    8113 – Izrek vzgojnega ukrepa – 30,00 EUR
  • 8114 – Izrek ene ali več stranskih sankcij (taksa po tarifni številki 8111, 8112 ali 8113 se poviša za dodatnih) –  50,00 EUR
  • 8115 – Odpustitev globe in drugih sankcij – 20,00 EUR
  • 8401 – Taksa zaradi krivdne povzročitve preložitve dejanja v postopku o prekršku – 50,00 EUR
  • 8404 – Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja ali sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ali sklep o preklicu odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja – 30,00 EUR
  • 8405 – Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sodbo ali sklep, s katerim se zavrne ali zavrže ugovor zoper sodbo, izdano v skrajšanem postopku – 30,00 EUR

Začasni odvzem vozniškega dovoljenjaSorodni članki na portalu Indigo Novice:

Napišite svoje mnenje