Začasni zaseg motornega vozila s strani policije

Začasni zaseg motornega vozila s strani policije je možen na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki pravi da lahko policist zaseže vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi prekrška in so izpolnjeni pogoji:

Pogoji za zaseg motornega vozila

Če je bil voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:

–  prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h
–  prekoračitve hitrosti v naselju za več kot 30 km/h,
–  prekoračitve hitrosti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
–  prekoračitve hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
–  vožnje pod vplivom alkohola,
–  vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ali
–  odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.

Če se storilcu izvršuje kazen prepovedi vožnje vozila;

– če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje,
če je storilec kljub prepovedi nadaljuje vožnjo;
vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Zaseženo motorno vozilo policija odda sodišču, lahko pa ga hrani tudi policija.

Hkrati policija odvzame registrske tablice vozila in jih pošlje upravni enoti. Upravna enota podatek o zasegu vozila vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila pa lastniku ta vpis izbriše.

Sodišče vozilo vrne lastniku tudi po uradni dolžnosti, če je odpravljen razlog zaradi katerega je bilo vozilo začasno odvzeto.

Odvzem vozila

Sorodni članki na portalu Indigo Novice:

Začasni zaseg motornega vozila s strani policije Začasni zaseg motornega vozila s strani policije je možen na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki pravi da lahko policist zaseže vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi prekrška in so izpolnjeni pogoji: Pogoji za zaseg motornega vozila Če je…

0

User Rating: 4.55 ( 1 votes)
0

2 KOMENTARJI

Napišite svoje mnenje